WYPOSAŻENIE

Zapewniamy rozwiązania z zakresu systemów wentylacji i klimatyzacji HVAC

KONSTRUKCJE

Rozwiązania z zakresu branży systemów wentylacji i klimatyzacji dla rynków przemysłowych i morskich.

ELEKTRYKA

Naszym celem jest zwiększenie możliwości produkcji i rozszerzenie usług w branży odnawialnych źródeł energii (oferta dla farm energetycznych, wiatrowych, słonecznych)