Akademia-morska.jpg

Projekt Wentylacja

31.08.20 – Projekt Wentylacja

PILLARTEC podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Morską na prowadzenie badań przemysłowych i prac badawczych.
Jesteśmy dumni i zadowoleni, że Akademia Morska zgodziła się na współpracę z nami przy wykonaniu i realizacji specjalistycznych prac badawczych. To jest naprawdę bardzo ważny dla nas projekt, będziemy mogli dołożyć wszelkich starań by pokazać i zaprezentować naszą wiedzę i umiejętności w praktyce z jak najlepszej strony.

W podpisanym porozumieniu strony deklarują współpracę w następującym zakresie:

1. Wspólne prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, związanych z tematyką: wyposażenia statków, w tym systemy wentylacji i klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii, konstrukcji i badania obiektów offshore.
2. Wspólne prace na rzecz pozyskania z zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz grantów związanych z tematyką, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Propagowanie wiedzy i doświadczeń dotyczących zakresu współpracy z ust. 1 podczas wydarzeń takich jak m.in. konferencje, warsztaty, wydarzenia popularno-naukowe, targi i wystawy.
4. Organizacja praktyk i staży studenckich dla wybranych grup studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizujących kształcenie na kierunkach zgodnych z działalnością Pillartec.
5. Organizacja staży dla pracowników naukowych Akademii realizujących działalność naukową w tematyce zgodnej z działalnością Pillartec.

Będziemy chcieli również w przyszłości utrzymać dobre relacje partnerskie z Akademią Morską co powinno zaowocować dalszą współpracą przy realizacji kolejnych projektów.

Category :

Aktualności

Date :

10 listopada 2020