3-enegia-słoneczna.jpg
1-enegia-słoneczna.jpg
2-enegia-słoneczna.jpg

Energia słoneczna

Wyzwania związane z rozwojem lądowych i morskich technologii pozyskiwania źródeł energii wciąż wzrastają. Naszym celem jest zwiększenie możliwości produkcji i rozszerzenie usług w branży odnawialnych źródeł energii. PILLARTEC Solutions zajmuje się mocowaniem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych przeznaczonych do instalacji na różnych powierzchniach. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma naszymi realizacjami.

Date :

19 grudnia 2011