dofinanswoanie-kwadrat.jpg

Pillartec Dofinansowanie z EFRR

Projekt pn. „Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym”

     Firma PILLARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym” w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

█ Głównym celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności Wnioskodawcy w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

█ W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną rozwiązania innowacyjne na skalę krajową i międzynarodową w branży stoczniowej / budownictwa okrętowego, co pozwoli na znacznie podniesienie rangi oraz znaczenia tego sektora w Polsce i na arenie międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoli wdrożyć innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie m.in. wentylacji i klimatyzacji. Projekt wpłynie na pobudzenie rozwoju sektora stoczniowego oraz przyciągniecie nowych renomowanych kontrahentów.

█ Rezultaty oraz korzyści ekonomiczne realizacji projektu: wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wzrost ilości klientów z rynku krajowego oraz międzynarodowego, w szczególności z Niemiec, Norwegii. Rezultaty oraz korzyści społeczne realizacji projektu: wzrost zatrudnienia na rynku lokalnym i regionalnym oraz realizacja zaleceń społecznej odpowiedzialności biznesu.

█ Kontekst społeczny, gospodarczy lub przyrodniczy realizacji projektu: realizacja projektu ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sektora stoczniowego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Zostaną wdrożone w wyniku realizacji projektu rozwiązania cechujące się świeżością oraz innowacyjnością w branży. Ze społecznego punktu widzenia realizacja projektu ma wyłączenie pozytywny wpływ ponieważ rozwój sektora stoczniowego to nowe, perspektywiczne miejsca pracy wykorzystujące potencjał i doświadczenie kadry pracowniczej w regionie. Poziom innowacyjności wdrażanych w projekcie rozwiązań ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy konkurencyjności regionu na tle kraju i w skali międzynarodowej

Całkowita wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 2 200 000,00 PLN

 

 

Category :

Aktualności

Date :

12 sierpnia 2021